Reklamácie

Reklamovaný tovar je potrebné vrátiť späť na našu adresu poštou, alebo osobne. Spolu s reklamovaným tovarom pošlete aj vyplnený Reklamačný list, kde uvediete čo reklamujete. Po posúdení vašej reklamácie vám oznámime rozhodnutie. Na vybavenie vašej reklamácie máme lehotu do 30 dní podľa Zákona na ochranu spotrebiteľov 250/2007 Z.z. §18.